Mănăstirea Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul – Măgura

  • Mănăstire de maici
  • Com. Râşca
  • La 14 km de Slătioara şi la 40 km de Fălticeni
  • Hramul – Prima duminică după sărbătoarea „Sfântul Ierarh Glicherie”

Scrierile din secolul al XIX-lea consemnează în acestă zonă existenţa unui schit, la anul 1870. Mănăstirea de astăzi poartă numele Sfântului Glicherie care a stat ascuns prin aceste locuri împreună cu părintele ierodiacon David Bidaşcu, în perioada 1939 – 1942.

De menţionat faptul că, în unele hărţi silvice găsim însemnat şi numele unui pârâu din apropiere cu denumirea de „pârâul lui Glicherie”. De la pârâul Măgura, apoi în pustia Ghizinoaia şi până la Râpa lui Coroi din munţii Neamţului, pribegind dintr-un loc în altul, cei doi vrednici monahi ai bisericii au ridicat rugă către Dumnezeu pentru apărarea credinţei străbune. Rugăciunea lor a fost ascultată, pentru că astăzi sute şi mii de credincioşi din ţară şi din străinătate, care păşesc pe urmele lor exclamă: „Sfântul a făcut aici minuni!”

Adevărat. Cu binecuvântarea Î.P.S. Vlasie şi cu strădania necontenită a P.S. Sofronie, oblăduitorul acestui sfânt locaş, aici în desişul pădurii a luat fiinţă o „minune de mănăstire”, o bucată de cer aşezată pe un loc binecuvântat.

Biserica mănăstirii a fost ridicată, încă din 2004, sub directa supraveghere a Pr. Arhimandrit Varnava Ene, cu ajutorul inginerului Dan Ştefan Petru şi a întregului personal al Ocolului Silvic Râşca. Este pictată în stil neobizantin de Valeriu Curcan iar în pronaos se află, spre închinare, racla cu o părticică din sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Glicherie.