Mănăstirea «Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul» – Neagra Şarului

Mănăstire de călugări
– Loc. Neagra Şarului, com. Şaru Dornei, la 16 km de Vatra Dornei
– Hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”
– Hramul paraclisului „Sfântul Iosif din Arimateea” (31 iulie/13 august)

Aşezată în bazinul Dornelor, străjuită de crestele Munţilor Călimani mănăstirea a fost înfiinţată de către P.S. Episcop Cozma Lostun, care retrăgându-se în 1985 din mănăstirea Slătioara pe locurile natale, începe lucrările în 1990.
După moartea sa (martie 2002) va continua părintele Iosif Mogârzan, care în 2004 este ridicat la rangul de episcop.
Cuvântul „şar” definind, printre altele, şi noţiunea de hotar, putem spune că astăzi mănăstirea este un hotar între cer şi pământ.

Cu cei 12 vieţuitori, ansamblul monahal cuprinde biserica, clopotniţa, paraclisul, blocurile de chilii şi ateliere, toate reprezentând o oază ce împleteşte munca cu rugăciunea.
Biserica mănăstirii, pictată în stil neobizantin de Victor Likie, a fost sfinţită în luna august a anului 2017.